Możemy ci zaofertować:

VOKS HR GROUP
 • Konsultacja "Legalny pobyt i praca"
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (zaproszenie do pracy)
 • Informacja starosty (opinia starosty)
 • Zezwolenie TYP A (zezwolenie od Wojewody)
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)
 • Innego rodzaju zezwolenia
 • Wyrobienie dodatkowych dokumentów oraz wypełnienie dodatkowych wniosków dla Twojego pracownika

Cennik

VOKS HR GROUP
 • Konsultacja "Legalny pobyt i praca"

  Jeżeli nie wiesz na jakiej podstawie możesz zatrudnić pracownika, jak wyrobić dokumenty, żeby pracownik przyjechał do Polski, możesz skorzystać z naszej konsultacji, gdzie Ci wszystko wytłumaczymy. Koszt konsultacji wynosi 300 zł brutto, natomiast jeżeli skorzystasz z naszej kolejnej usługi, od ceny zostanie ujęta cena konsultacji.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (zaproszenie do pracy)

  Tego typu oświadczenie jest wydawane na okres od 6 miesięcy do 2 lat, pozwoli wyrobić wizę Twojemu przyszłemu pracownikowi oraz zagwarantuje legalne zatrudnienie. Wydaje się dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.

 • Informacja starosty (opinia starosty)

  Informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych twojej firmy na lokalnym rynku pracy. Jest potrzebna dla takich pracowników, którzy chcą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie TYP A.

 • Zezwolenie TYP A (zezwolenie od Wojewody)

  Zezwolenie TYP A jest wydawane na okres 12 miesięcy. Potrzebne jest dla takich pracownikow, którzy wykorzystali możliwość pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy u tego samego pracodawcy albo dla takich, którym nie można wyrobić oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Dotyczy obywateli wszystkich Państw.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)

  Udziela się na czas określony - nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Pozwoli to Twojemu pracownikowi pracować u Ciebie bez żadnych innych pozwoleń na pracę oraz przekraczać granicę bez wyrobienia wiz.

 • Innego rodzaju zezwolenia

  Np. Pobyt stały, Pobyt rezydenta długoterminowego UE, Pobyt czasowy na podstawie pobytu z rodziną, Pobyt czasowy na podstawie studiów i różnych innych okoliczności.

 • Wyrobienie dodatkowych dokumentów oraz wypełnienie dodatkowych wniosków dla Twojego pracownika

  Możemy pomóc w: Nadaniu numerów PESEL, NIP Otwarciu rachunku bankowego Wyrobieniu Certyfikatu Rezydencji Podatkowej Wyrobieniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Wyrobieniu zaświadczenia o niekaralności Oraz inne


* Ceny podane bez opłat skarbowych

Chcesz zalegalizować pobyt pracowników?

VOKS HR GROUP
Zostaw swój kontakt - chętnie ci pomożemy zrobić to szybko i bezpiecznie!
img
 • Olga

 • Specjalista ds. legalizacji pobytu cudzoziemców
 • +48 504 202 305